Uzmanību Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), un atbilst GDPR prasībām. Lūdzu apstipriniet, ka jūs piekrītat: PIEKRĪTU
Syntax error in template "c40156d4b640ac377a6061949d7cdf852bfdcb66" on line 3 "
{call_phone} Pirmd. - Piekt. 9.00 - 18.00
" unknown tag "call_phone"

Apmaksas kārtība

Pasūtījuma apmaksas kārtība

Par pasūtījumiem interneta veikalā KOMPLEKTS.LV atkarībā no preces tipa un izvēlētā apmaksas veida var nerēķināties ar bankas karti tiešsaistē, vai saņemot priekšapmaksas rēķinu uz norādīto e-pasta adresi, un apmaksājot to jebkurā bankā vai interneta bankā, pēc klienta ieskatiem (pasūtījuma apstrāde tiek uzsākta tikai tad, kad pārskaitījums ir saņemts bankā, izņemot gadījumus, ja no juridiskas personas ir noslēgts attiecīgs sadarbības līgums).

Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts KOMPLEKTS.LV bankas kontā. Prece tiek nodota kurjeram vai gatava izsniegšanai pircējām mūsu birojā tikai pēc pilna priekšapmaksas rēķina apmaksas. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, kad nauda ir ienākusi SIA "KOMPLEKTS.LV" bankas kontā. Lai paātrināt pasūtījumu veikšanu ar bankas pārskatījumu (sevišķi kad pārdevējam un pircējām ir dažādas bankas), jāatsūta maksājumu apliecinošs dokuments - maksājuma uzdevums / izraksts (šajos gadījumos dokumentam tikai informatīvs spēks). Maksa par pasūtījuma piegādi tiek noteikta saskaņā ar mūsu tarifiem, un tā tiek norādīta pasūtījuma apstiprinājumā un rēķinā. Maksa par pasūtījuma piegādi preču atpakaļatdošanas gadījumā atmaksāta netiek.

Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, izņemot juridiskām personām uz atsevišķo preču grupu ar reverso PVN (procenta likme 0%). Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu un Distances līgumu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam ir noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu kopā ar Distances līgumu, piekrīt norādītās un uz doto brdi spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmaksai. Pircējam ir pienākums segt KOMPLEKTS.LV izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t. sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

Visas preču un piegādes cenas ir mainīgas, norādītās preces cenas ir aktuāla tikai priekšapmaksas rēķinā norādītajos apmaksas termiņos, no Distances līgumua slēgšanas brīža. Ja klients veic apmaksu, kad priekšapmaksas rēķina apmaksas termiņš ir beidzies, rēķinā norādītā cena var nebūt aktuāla.